REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO POLSKAMAPALUCZNICZA.PL

  1. Administratorem serwisu internetowego polskamapalucznicza.pl jest Studio Projektowe SEED.

  2. Wszystkie usługi świadczone przez Administratora są realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.

  3. Definicje: Serwis – serwis internetowy, prowadzony pod nazwą: polskamapalucznicza.pl przez Administratora; Użytkownik – osoba, która dobrowolnie umieszcza dane na podstawie dostępnych formularzy, zgodnie z dostępnymi funkcjami; Usługa – polega na umożliwieniu Użytkownikowi dobrowolnego umieszczenia w Serwisie informacji o swojej działalności związanej z łucznictwem; Regulamin oznacza Regulamin Serwisu, tj. zasady obowiązujące podczas wypełniania formularzy oraz korzystania z funkcjonalności Serwisu.

  4. Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób fizycznych (prywatnych), instytucji (w tym instytucji publicznych) i przedsiębiorców, zwanych dalej Użytkownikami.

  5. Usługa świadczona przez Administratora polega na przyjmowaniu od Użytkowników za pośrednictwem formularzy publikowanych i dostępnych w Serwisie danych, tj. tekstów oraz grafik, które zostaną udostępnione publicznie w ramach funkcjonalności Serwisu.

  6. Usługa ta jest nieodpłatna.

  7. Użytkownik przekazując Administratorowi dobrowolnie za pomocą formularzy dostępnych na Serwisie dane, teksty, grafiki (w tym zdjęcia) oraz inne pliki oświadcza, że jest właścicielem praw do powielania i korzystania z tych materiałów. Administrator nie odpowiada za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich przez Użytkownika.

  8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane za pomocą formularzy publikowanych i dostępnych na Serwisie.

  9. Administrator monitoruje treści przesłane przez Użytkowników i zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub naruszające obowiązujące prawo.

  10. Administrator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu i poinformowania o tym fakcie Użytkowników w ramach Serwisu.