Nowe miejsce
Proszę wprowadzić współrzędne geograficzne lub wybrać pozycję na mapie, jeśli pola długość i szerokość geograficzna zostaną pozostawione puste wtedy te wartośći będą wygenerowane na podstawie adresu
Użyj mojej lokalizacji Aktualizuj używając adres
Niestety nie mogliśmy znaleźć współrzędnych geograficznych na podstawie adresu i lokalizacji, proszę zmienić dane lub wybrać połżenie na mapie.
...
regulamin *
Politykę Prywatności *

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Projektowe SEED z siedzibą w Stawowa 5, 46-060 Prószków.
  2. Adresem kontaktowym poczty elektronicznej administratora jest kontakt@polskamapalucznicza.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu realizacji projektu Polska Mapa Łucznicza tj. wynikającym z funkcji formularza zgłoszeniowego, jego obsługi i weryfikacji.
  4. Przekazywane dane w formularzu dotyczące zgłoszonego miejsca tj. adres e-mail, numer telefonu są dobrowolne i równoznaczne z ich upublicznieniem. Natomiast dane osobowe dotyczące osoby zgłaszającej miejsce tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu zostaną wykorzystane tylko raz w celu nawiązania kontaktu oraz sprawdzenia wiarygodności zgłaszanego miejsca (zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO). Po wykonaniu tej czynności zostaną one usunięte z bazy formularza, nie zostaną nigdzie upublicznione ani przekazane.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą odwiedzający stronę internetową polskamapalucznicza.pl oraz odwiedzający profil Polska Mapa Łucznicza w mediach społecznościowych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem i warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie ujęcie Pani/Pana w działaniach przewidzianych w ramach projektu Polska Mapa Łucznicza.
  9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zbierania danych z legalnych ogólnodostępnych źródeł w zakresie, w jakim wymaga tego realizacja ww. projektu.
*
LOGO *
Maksymalny rozmiar zdjęcia: 1 MB
Limit zdjęć: 2
Limit zdjęć został osiągnięty, aby wgrać nowe proszę usunąć stare zdjęcia

Unfortunately images multiupload was unable to start, there are probably some script errors on site. Please check this article: IMAGES MULTIUPLOAD DOESN'T WORK? - HERE'S THE FIX.